A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk.

Gothicfan.hu

  • Gothic
  • Gothic 2
  • Gothic 2 Night of the Raven
  • Gothic 3
  • Gothic 3 Forsaken Gods
  • ArcaniA - Gothic 4
  • Risen
  • Risen2
  • Risen3

Myrtanai küldetések

MYRTANA városai

Myrtana térképeArdea
Vörösdokk (Reddock)
Borús-fok (Cape Dun)
Montera
Okara
Gotha
Trelis
Nemora
Geldern
Silden
Faring
Vengard

 

 

Ardea

Szabadítsd fel Ardeát az orkoktól! - Liberate Ardea from the orcs!
Beszélj a lázadók vezérével! - Talk to leader of the Rebels!
Gorn megmutatja a lázadók rejtekhelyét. - Gorn shows you the rebels hideout.
Öld meg a félénk szarvast! - Kill the Shy Deer!
Jack és a szárazföldi patkányok. - Jack and te bilge rats.
Jack lázadó aranya. - Jack’s rebel gold.

 

Vörösdokk

Vigyél Sebastian tűzmágusnak néhány gyógynövényt! - Bring the Fire Mage Sebastian some healing plants!
Öld meg az agresszív vaddisznókat! - Kill the aggressive wild boars!
Számolj le az ork őrjárattal a földbirtokon! - Eliminate the orc patrol ont he Farm!
Szabadítsd ki Kliffet a földbirtokon tartózkodó orkoktól! - Free Kliff from the orc ont he farm!
Győzd le Toporkot párbajban! - Defeat Topork in a duel!
Vidd Kliffet Javierhez, a vörösdokki lázadók vezéréhez! - Take Kliff to Javier, the leader in Reddock!
Vörösdokkba kell egy kovács. - Reddock needs a smith.
Szabadulj meg a Vörösdokk és Ardea között kóborló ork őrjárattól! - Get rid of the roaming orc patrol between Reddock and Ardea!
Fegyverek Vörösdokknak. - Weapons for the rebels in Reddock.
Győzd le Coppert az arénában! - Defeat Copper in the arena!
Győzd le Joey-t az arénában! - Defeat Joey in the arena!
Tisztítsd meg Vörösdokk déli barlangjait! - Clean out the southern caves of Reddock!
Találd meg a lázadókat Borús-fokban! - Find the rebel underground in Cape Dun!
Pusztítsd el a lázadók táborát Vörösdokkban! - Destroy the rebel camp Reddock!

 

Borús-fok

Pia kell Cyrusnak. - Cyrus needs booze.
Bosszantó banditák a partvidéken. - A plague of bandits in the coastal region.
Lámpaolaj Ardeának. - Lamp oil for Ardea.
Lopj el három aranyserleget Urkrass raktárából! - Steal 3 golden goblets from Urkrass's warehouse.
Vidd vissza Urkrassnak az áruit! - Bring his goods back to Urkrass.
Köteg fegyverek Philnek. - Bundles of weapons for Phil.
Győzd le Fadit az arénában! - Defeat Fadi in the arena.
Győzd le Darmokot az arénában! - Defeat Darmok in the arena.
Vidd vissza Hareket a rabszolgát Gamalhoz. - Take Harek the slave back to Gamal.
Harek húst akar. - Harek wants meat.
Segíts elmenekülni Hareknek! - Help Harek escape!
Prémek Jensnek, a vadásznak. - Pelts for Jens the hunter.
Öld meg az éhes farkasokat Burús-fok közelében! - Kill all the hungry wolf packs around Cape Dun.
Gyógynövények az alkimistának. - Healing herbs for the alchemist.
Az alkimista ládikája. - The alchemist's chest.
A borús-foki szállásmesternek gyógyitalokra van szüksége. - The quartermaster in Cape Dun needs healing potions.
Az elfogott lovag ingóságai. - The captured paladin's belongings.
Wenzel takarítása - Wenzel cleans up
Wenzel elveszett kardja - Wenzel's lost sword
Szabadítsd fel Borús-Fokot! - Liberate Cape Dun!
Pusztítsd el a lázadókat Borús-Fokban! - Destroy the rebel underground in Cape Dun!

 

Montera

Gyáva goblinok az éjszakában - Cowardly goblins in the night
Jelents Monterában az ork zsoldosok vezérének! - Report to the leader of the orcs' mercenaries in Montera
Kísérd el Arakost, és találjátok meg az őrjáratot! - Follow Arakos to find the orc patrol
A tolvaj ork járőr - The thieving orc patrol
Porgan Druida köve - Porgan's druid stone
Kőgyökerek Porgan druidának - Stoneroots for the druid Porgan
Vidd el a fáradt zsoldost a lázadók gyülekezési helyéről! - Make the tired mercenary leave the rebels' meeting point
Milyen hűségesek az orkok zsoldosai? - How loyal are the orcs' mercenaries?
Tudja meg Trano zsoldos, hogy a fizetése meg lett kurtítva - Let the mercenary Trano know his pay has been cut
Gyűjtsd be a bért Domenik földbirtokáról! - Collect the rent for Domenik's farm
Basir a régi ékszeresládikóját akarja - Basir wants his old gold casket
Thorek mágikus ércet akar a kovácsműhelyének - Thorek wants magic ore for his smithy
Tej a raktárosnak - Milk for the warehouse keeper
Sobota vissza akarja kapni Thorek rabszolgáját - Sobota wants Thorek's slave back
Sobota vissza akarja kapni Dan rabszolgáját - Sobota wants Dan's slave back
Győzd le Dant az arénában! - Defeat Dan in the arena
Győzd le Fedort az arénában! - Defeat Fedor in the arena
Győzd le Goose-t az arénában! - Defeat Goose in the arena
Győzd le Ugót az arénában! - Defeat Ugo in the arena
Győzd le Ashton bajnokot az arénában! - Defeat the champion Ashton in the arena
Műszakváltás a rabszolgatáborban - Change of shift in the slave camp
Marik Bradley rabszolgalistáját akarja - Marik wants Bradley's slave list
Juttasd vissza az ellopott rabszolgalistát Bradley-hez! - Return the stolen slave list to Bradley
Mondd el Dennisnek, hogy Bradley-nek új rabszolgákra van szüksége - Tell Dennis that Bradley needs a new slave
Dennis azt szeretné, hogy Bradley ne hajszolja annyira a rabszolgákat - Dennis wants Bradley to go easy on the slaves
Kelvin a rabszolga bizonyosságot akar - Kelvin the slave wants certainty
Kelvin visszamegy dolgozni a templomba - Kelvin goes back to work in the temple
Leon rabszolga ismét a templomban dolgozik - The slave Leon is working in the temple again
Bizonyítsd be Mariknak, hogy Ashton sikkaszt - Bring Marik proof that Ashton embezzles gold
Találd meg a kóborló farkasokat, és öld meg őket! - Find the stray wolves and kill them
Vidd vissza Follecket a várba dolgozni! - Make Folleck go back to work in the castle yard
Folleck akarta... - Folleck is asking for it
Yoriknak régi fegyverekre van szüksége - Yorik needs old weapons
Öld meg a rakterület jószágait! - Kill the cattle in the stockyard
Búza a raktárosnak - Wheat for the warehouse keeper
A gabonatolvajoknak menniük kell - The grain thieves must go
Rufus elmenekül a gabonafarmról - Rufus escapes from the grain farm
Rufus rabszolga Okarába akar menni - The slave Rufus wants to go to Okara
Üzenet Okaranak - A message for Okara
Végezz Sanforddal - Do away with Sanford
Pusztísd el a lázadó táborokat Montera környékén - Eliminate the rebel positions around Montera
Szabadulj meg a rabszolgatábor őreitől! - Get rid of the slave camp guards
Szabadítsd fel Monterát az orkoktól! - Liberate Montera from the orcs!

 

Okara

Okarának több emberre van szüksége - Okara needs more people
Tisztítsd meg a bányát Randall harcossal - Clean out the mine with Randall the fighter
Egy gazdag bánya - A rich mine
Randallnak Okarába kell mennie - Randall should go to Okara
A hontalan bányakutató - A homeless prospector
Pia a bányakutatónak - Booze for the prospector
Mentsd meg Rakus tűzmágust az élőhalottak barlangjából - Rescue Rakus the Fire Mage from the cave of the undead
Öld meg a Rakus által megidézett élőhalottakat - Kill the undead that Rakus summoned
Rakusnak a tűzmágusnak Okarába kell mennie - Rakus the Fire Mage should go to Okara
Ejtsd el a veszélyes árnyékfutókat - Hunt the nasty shadowbeasts
Candelának Okarába kell mennie - Candela should go to Okara
Disznóvadászat Fraserrel - Go boar hunting with Fraser
Ejtsd el a veszélyes vaddisznókat - Hunt the nasty wild boars
Frasernek Okarába kell mennie - Fraser should go to Okara
Dühödt belezőbestiák - Malicious ripperbeasts
Kentnek Okarába kell mennie - Kent should go to Okara
Hozzál Manningnak vasércet - Bring Mannig some iron ore
Foszd ki Okarát - Take Okara apart

 

Gotha

Győzd le Potrost - Defeat Potros
Mentsd meg Gornt a gothai orkoktól - Rescue Gorn from the orcs in Gotha
Szabadítsd meg Gothát az átkától - Free Gotha from its curse
Démonvadászat Gornnal - Hunting demons with Gorn
Gotha újjáépítése - Rebuild Gotha

 

Trelis

Goblin rajtaütés Derec földbirtokán - Sneaky goblin raid on Derec’s farm
Öld meg a Derec földbirtoka közelében élő tolvaj goblinokat - Kill the thieving goblins near Derec’s farm
Leckéztesd meg forrófejű Bent - Hothead Ben needs to be taught a lesson
A szolga Bennek szüksége van az ásójára - Ben the servant needs his shovel
Keress túlélőket Trelis templomában - Search for survivors in the temple of Trelis
Segíts Kamak sámánnak kijutni a templomból - Help the shaman Kamak leave the temple
Tisztítsd meg az élőholt barlangokat - Clean out the undead caves
Számolj be Nemora vezetőjének a trelisi templomnál lévő lázadók helyzetéről - Tell the leader of Nemora about the rebels’ situation at the temple of Trelis
Pusztítsd el a Trelisi templomban és környékén ólálkodó orkokat - Destroy the orcs in and around the temple of Trelis
Milok a régi kardját keresi - Milok is looking for his old sword
Konrad lovag vissza akarja kapni a varázserejét - The paladin Konrad wants his magic back
Prancknak, az ork harcosnak gyógyitalokra van szüksége - The orc warrior Pranck needs healing potions
Találd meg a szökött alkimistát, Avogadrot - Find the runaway alchemist Avogadro
Vidd vissza Avogadrot, az alkímistát Trelisbe - Take Avogadro the alchemist to Trelis
Az ork harcos Pranck 20 gyógyitalt akar - The orc warrior Pranck wants twenty healing potions
Nem érkezik szállítmány a keleti templomból - No deliveries arriving from the eastern temple
Öld meg az erdőben bújkáló ogrékat - Kill the sneaking ogres in the woods
Tudd meg, mi a baj a nyugati földbirtokon - Find out what is wrong with the western farm
A gyanús barlang a földbirtok mellett - The suspicious cave near the farm
A kószák dúlták fel a földbirtokot? - Did the rangers devastate the farm?
Öld meg a morgó lényeket Josh földbirtoka alatt - Kill the grunting creatures below Josh’s farm
Kamak ereklyéje - Kamak’s artifact
Foszd ki Trelis várát - Ransack the castle of Trelis
Vaknak 50.000 aranyra van szüksége a fejvadászok részére - Vak needs fifty thousand gold coins for the Hashishin
Foszd ki a földbirtokokat! - Ransack the farms!
Cole, a béres Nemorába akar menni - Cole the farmhand wants to go to Nemora
Hódítsd meg Trelis várát! - Conquer the castle of Trelis!

 

Nemora

Ki az úr Nemorában? - Who’s boss in Nemora?
Fegyverek Nemorának - Weapons for Nemora
Vigyél Treslottnak az egynyári lobélia nevű ritka növényből - Bring Treslott the rare plant herbaceous lobelia
Öld meg a Nemorától északra lévő három Szörnyet - Kill the three monsters north of Nemora
Tisztítsd meg a Trelistől nyugatra lévő földbirtokot az orkoktól - Clear the orcs out of the farm west of Trelis
Egy új ember Nemora számára - A new man for Nemora
Hozd el az árut Russelnek a sivatagból - Bring Russel the goods from the desert
Üzenet a lázadó Charlesnak - A message for the rebel Charles
A lázadók ellopták Farmon földbirtokának bérét - Rebels stole the rent from Farmon’s farm
Hengley a földbirtok fosztogatója - Hengley the farm raider
A varanti hágónál tartózkodó renegát lovagnak meg kell halnia - The renegade paladin at the pass to Varant must die
Menj keresztül Karlennel a Varantba vezető hágón - Cross the pass to Varant with Karlen
Karlen, a lovag vissza akarja kapni a mágiáját - Karlen the paladin wants his magic back
Karlen, a lovag megmutatja neked a sivatagot - Karlen the paladin shows you the desert
Finley felkészül Trelis megtámadására - Finley gets all set to attack Trelis
Finley megtámadja Trelist - Finley attacks Trelis
Pusztísd el a lázadókat Nemorában - Destroy the rebel camp Nemora

 

Geldern

Győzd le Dimitart az arénában - Defeat Dimitar in the arena
Győzd le Gembakot az arénában - Defeat Gembak in the arena
Győzd le Kulakot az arénában - Defeat Kulak in the arena
Tanítsd móresre Mirzót! - Teach Mirzo a lesson
Gembak el akarja intézni Ivánt, a renegát zsoldost - Gembak wants to rough up Ivan, the renegade mercenary
Menj el a bányába Gelderntől északra és ölj meg minden élősködőt - Open up the mine north of Geldern and kill all vermin there
Nemrok egy aranyszállítmányt vár a bányákból - Nemrok expects a delivery of gold from the mines
Öld meg Ivánt, a renegát zsoldost - Kill the unholy mercenary Ivan
Beszélj Samuellel az elpusztított bányáról - Talk to Samuel about the destroyed mine
Nemrok egy kénszállítmányt vár a kénbányából - Nemrok expects a delivery of sulphur from the sulphur mine
Öld meg a rémisztő ragadozókat a kénbánya körül - Kill the threatening snappers outside the sulphur mine
Öld meg a tárnafarkasokat a farkasbányában - Kill the tunnel wolves in the wolf mine
Találj néhány túlbuzgó rabszolgát a farkasbányához - Find some eager slaves for the wolf mine
Kövesd a túlbuzgó rabszolgát a farkasbányához - Follow the particularly eager slave to the wolf mine
Vigyél még túlbuzgó rabszolgákat a farkasbányához - Bring more eager slaves to the wolf mine
Hozd el Nemroknak az északi romnál található ereklyét - Bring Nemrok the artifact from the ruin in the north
Vigyél Grimboll sámánnak ként - Bring the shaman Grimboll some sulphur
Mazin, a fejvadász kereskedő titka - The secret of Mazin, the Hashishin merchant
Mesélj az orkoknak az elhagyott északi bányáról - Tell the orcs about the abandoned mine in the north
Hamil, a vakmerő kereskedő a rabszolgák között - Hamil, the audacious artifact trader among the slaves
Találd meg az első lovag sisakját - Find the first paladin's helmet
Az alkimisták hét ősi gyűrűje - The seven ancient rings of the alchemists
Jared az ereklyekereskedő meg akarja ismerni Larest - Jared the artifact trader wants to meet Lares
Aranytányérok Laresnek - Golden plates for Lares
Vigyél Renwiknek a királyszár nevű ritka növényből - Bring Renwik the rare plant king's sorrel
Találd meg a druidát kereső ork csapatot - Find the orcs' druid search party
Derítsd ki Runak druida titkát - Discover the secret of the druid Runak
Öld meg Runak druidát - Kill the druid Runak
Öld meg a gelderni druidavadász csapat tagjait - Kill the druid hunting party from Geldern
Öld meg a déli druidavadász csapat vezetőjét - Kill the leader of the southern druid search party
Gunock, a lusta ork - Gunock, the lazy orc
Öld meg Torn druidát - Kill the druid Torn
Mozgósítsd Geldern embereit Torn druidakövéért - Mobilize the people in Geldern for Torn's druid stone
Szabadítsd meg Geldernt az orkoktól! - Liberate Geldern from the orcs!
Grok, az ork sámán az összes tűzserleget akarja - The orc shaman Grok wants all the fire chalices

 

Silden

Növeld a hírneved Sildenben - Improve your reputation in Silden
Győzd le Jarockot az arénában! - Defeat Jarock in the arena!
Győzd le Jarrolt az arénában! - Defeat Jarrol in the arena!
Győzd le Trompokot az arénában! - Defeat Trompok in the arena!
Lásd el az elítélt Jereket sült hússal! - Supply the convict Jerek with roasted meat!
Lásd el az elítélt Jereket fegyverekkel! - Supply the convict Jerek with weapons!
A fogolytáborból át kell vinni a fát a malomba Givessnek - The wood from the prison camp must be brought to Givess int he mill
Vidd a halashordókat a malomba! - Take the fish barrels to the mill!
Kövesd Pavelt a vadászkunyhójába! - Follow Pavel to his hunting cabin!
Vidd el a vadászok prémszállítmányát a malomba! - Take the hunters’ delivery of pelts to the mill!
Vidd el a prémért járó pénzt Lukjan vadásznak! - Bring Lukjan the hunter the money for the pelts!
Öld meg a ragadozókat Silden közelében! - Kill snappers around Silden!
Ragadozóvadászat Falkkal! - Go snapper hunting with Falk!
Öld meg a farkasokat Silden közelében! - Kill wolves around Silden!
Ezüstfarkas vadászat Brammal - Hunt the silver wolves with bram!
Szabadítsd ki a nordmári Larsot a rabszolgatáborból! - Free the Nordmarian Lars from the prison camp!
Quadir egy új rabszolgára vadászik Silden számára - Quadir’s hunt for a new slave for Silden
Győzd le Willt! - Defeat Will!
Egy csomag vadbogyó Stan halásznak - A package of wild berries for Stan the fisherman
Öld meg a Sildenből megszökött rabszolgákat! - Kill the slaves who escaped from Silden!
Menekíts ki egy sildeni rabszolgát a vadonból! - Rescue a Silden slave from the wilderness!
Hatlod elveszett eszközei - Hatlod’s lost tools
A kifogástalan hajó utáni kutatás - The quest for the perfect ship
Gambal szakácsnak nagy halom nyers húsra van szüksége - Gambal the cook needs heaps of raw meat to feed the orcs in Silden
Az orkoknak kovácsra van szükségük Silden számára - The orks need a smith for Silden
Kadok elvesztette pörölyét - Kadok is missing his smith’s hammer
Irmak alabárdja elveszett - Irmak’s halberd is missing
Add Denpok tudtára, hogy mostantól Irmak őrzi a várost - Denpok should be told that Irmak is guarding the town now
Gancka a városban marad. Add Denpok tudtára - Gancka is staying in town now. Denpok needs to be told
Sült hús Frillocknak - Roasted meat for Frillock
Add Denpok tudtára, hogy mostantól Frillock őrzi a várost - Denpok needs to know that Frillock is guarding the town now
Öld meg a folyónál lévő különös lopakodókat! - Kill the strange lurkers by from river!
Brontobb őrt áll a városban. Add Denpok tudtára - Brontobb will stand guard in the city. Denpok needs to be told
Inog titkoban segít a rabszolgáknak megszökni - Inog secretly help slaves escape
Inognak öt fegyverkötegre van szüksége az ellenálláshoz - Inog needs five bundles of weapons for the resistance
Add Anog tudtára, hogy Inog fivérének segítségre van szüksége Sildenben - Let Anog know that his brother Inog needs help in Silden
Add Inog tudtára, hogy Anog fivére nem tud neki segíteni - Let Inog know that his brother Anog cannot help him
Beszélj Umbrak hadvezérrel az ellátásról - Talk to the warlord Umbrak about supplies
Öld meg a titkos lázadót! - Kill the undercover rebel!
Umbrak hadvezér holtan akarja látni Anogot, a lázadók vezérét - The warlord Umbrak wants Anog the rebel leader dead
Vidd el az orkok nordmari szállítmányát Anog lázadónak! - Take the orcs’ shipment from Nordmar to Anog the rebel!
Egy szállítmány Nordmarból - A delivery from Nordmar
Tragak találkozni akar Silden sámánjával, Grompellel - Tragak wants to see the town shaman Grompel in Silden
Grompel ismeri az utat a nordmari hágónál lévő lázadókhoz - Grompel knows the way to the rebels at the Nordmar pass
Öld meg a város sámánját, Grompelt! - Kill the town shaman Grompel!
Kövesd Larsot a nordmari hágóhoz! - Follow Lars to the pass to Nordmar!
Szabadítsd meg Sildent az orkoktól! - Liberate Silden from the orcs!

 

Faring

Trollvadászat Mitch-csel - Troll hunting with Mitch
Rocko barlangja - Rocko's cave
Ossz piát az orkoknak - Distribute booze to the orcs
Pia Mojoknak - Booze for Mojok
Piakészítés Tipplerrel - Making booze with Tippler
Öld meg a goblinokat Faring ősi romjainál - Eliminate the goblins in the ancient ruins of Faring
Faring vadászai - The hunters of Faring
Vidd el Ali ajándékát Tomnak - Take Ali's gift to Tom
Ali ereklyéje - Ali’s artifact
Add el a prémet Gnarnak 500 aranyért - Sell the skin to Gnar for 500 gold coins
Lopakodó vadászat Wilsonnal - Go lurker hunting with Wilson
Öld meg a lopakodókat - Kill the Lurkers
Győzd le Gorant az arénában - Defeat Goran in the arena
Győzd le Moffot az arénában - Defeat Moff in the arena
Győzd le Spike-ot az arénában - Defeat Spike in the arena
Faring vára - The castle of Faring
Farkasprémek Gnarnak - Wolfskins for Gnar
Vigyél Ur-Goshnak három királyszárat - Bring Ur-Gosh three king's sorrel plants
Kovácsolás Faringban - Forging in Faring
Öld meg a három trollt a Faring közelében lévő dombnál - Kill the three trolls in the hills near Faring
Légy Faring aréna bajnoka - Become champion of the arena in Faring
Győzd le Vigot az arénában - Defeat Vigo in the arena
Győzd le Tukasht az arénában - Defeat Tukash in the arena
Győzd le Mortist az arénában - Defeat Mortis in the arena
Győzd le Rozhovot az arénában - Defeat Rozhov in the arena
Pusztíts el minden nagyobb lázadó tábort - Destroy all major rebel camps
Törd meg a morrák utolsó ellenállását! - Break the last resistance of the Morras!
Szabadítsd fel Faringot az orkoktól! - Liberate Faring from the orcs!

 

Vengard

Vidd el Markus tűzserlegét a Tűzmágusok vezetőjéhez - Take Markus's fire chalice to the head of the Fire Mages
Számolj le az ork ostrom 5 hadvezérével a kupolán belül - Eliminate the five leaders of the orc siege inside the barrier
Vidd el Georg lovagot Cobrynhoz, a lovagok főparancsnokához - Take the paladin Georg to Cobryn, the commander-in-chief of the paladins
Találd meg az eltűnt lovagot, Thordirt - Find the lost paladin Thordir
Segíts Thordir lovagnak bejutni a kastélyba! - Help the paladin Thordir to get to the castle!
Hozz Abenak kenyeret a várba - Bring Abe bread for the castle
Hozz Abenak sült húst a várba - Bring Abe roast meat for the castle
Hozz kalapácsot Vandornnak a várba - Bring hammers to Vandorn for the castle
Hozz csákányt Vandornnak a várba - Bring pickaxes to Vandorn for the castle
Hozz fűrészt Vandornnak a várba - Bring saws to Vandorn for the castle
Hozz Keldronnak fegyvert a várba - Bring Keldron weapons for the castle
Semmisítsd meg az ork ostrom gyűrűt a kupolán kívül - Destroy the orcs' ring of siege outside of the barrier
Pusztísd el Vengardot, az emberek fővárosát - Destroy Vengard, the capital of the humans

 

Ki olvas minket?

Oldalainkat 7 vendég és 0 tag böngészi